Max Graphic Logo
logo design02 4 264 488, 0889 184 488
Професионален дизайн на лого и корпоративна идентичност
ЛОГО ДИЗАЙНПОРТФОЛИОПОРЪЧКАПРОЦЕС ПРОФИЛ КОНТАКТИ

ЛОГО ДИЗАЙН

В съвременния свят, в който имиджът е всичко, визуалната идентичност на вашия бизнес е от изключително значение. За да бъде ефективна рекламата ви, Вашия бранд трябва да отразява презицизно емоцията, отношението и етиката на Вашата компания.

Предлагаме Ви професионален дизайн на лого в 3 ценови варианта:

Ние можем заедно да формулираме концептуално фирменото Ви послание, да открием
подходящите корпоративни цветове, да сътворим дизайн на лого, което впечатлява.

ДИЗАЙН НА ЛОГО

 • Професионален дизайн на лого с уникална визия
 • 2 оригинални концепции
 • Неограничен брой ревизии на одобрената концепция
 • Цветен и черно-бял вариант на одобреното лого
 • Файлови формати за онлайн и принт употреба
350
Цена в лева бeз ДДС

ОБРАБОТКА НА ЛОГО

 • Професионална обработка на лого по предоставен изходен файл с ниска резолюция или скица/снимка
 • Без промяна в оригиналната концепция, линиите или цветовата схема
 • Цветен и черно-бял вариант на одобреното лого
 • Файлови формати за онлайн и принт употреба
95
Цена в лева бeз ДДС

ИДЕНТИЧНОСТ

 • Професионален дизайн на лого и корпоративна идентичност
 • 3 оригинални концепции
 • Дизайн на лого, визитка, пощенски плик, бланка
 • Цветен и черно-бял вариант на одобрената концепция
 • Файлови формати за онлайн и принт употреба
585
Цена в лева бeз ДДС

С всяко от нашите
предложение

Вие получавате

 • Уникално лого – без готови решения и елементи
 • Kреативност и професионализъм
 • Неограничен брой ревизии до пълно одобрение от клиента
 • Пълни права върху крайния продукт
 • Файлови формати за онлайн употреба (.GIF, .JPG, .PNG).
 • Файлови формати за принт употреба (.AI and .EPS).

Към всеки вариант
можете да добавите

 • Анимация на лого
 • Рисуван типаж / талисман
 • Дизайн на рекламни материали
 • PDF / Powerpoint презентация

Професионално лого - качества и предимства

Уникалността на вашия бизнес изисква впечатляващо отражение във вашия запазен знак и корпоративна идентичност. Ние ви предлагаме уникален дизайн на лого и рекламни материали.

ПЪРВО ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Вашето лого е първото впечатление, което хората си създават за Вашата компания

ИМИДЖ

Логото е отправната точка в изграждането на цялостния Ви корпоративен имидж

КЛАСИКА или МОДА

Логото трябва да е съобразено с модерните течения в дизайна, но същевременно с това да има класическа и неподвластна на времето визия

ОРИГИНАЛНОСТ

Логото изисква оригиналност и неповторимост, точно както и вашия бизнес

ЦЕЛИ

Визията на логото трябва да е съобразено с целевия пазар на компанията

ИДЕНТИЧНОСТ

Професионалното лого съдържа оптимално количество детайли за разпознаваема и запомняща се идентичност

КОНТАКТ

София 1000, Уилям Гладстон 32, етаж 3
02 4 264 488, 0889 184 488
info@maxgraphic.eu